't Schar

Naam Kad. nr.
Tjerkwerd C
Grootte PM Grootte hect. Gekocht Verhuurd: Pacht 1908:
't Schar 409 8,5 pm 3:67::0 ha.   1908-1912
1913-1917
1918-1922
1922-1927
1935
1939 onbep.tijd
354,90

In 1832 al eigendom van de kerkvoogdij. Perceel was 307602m.

Op 22-5-1970 perceel 409 en 420 (totaal 4:56:10) geruild met Tjerkwerd C 319-1012, samen 5:04:25, die in eigendom waren van dhr. S. Hettinga. In het contract staat dat 409-420 al sinds onheuglijke jaren in eigendom waren van de kerkvoogdij.

schaar, schar, schare, schoare, schor - aandeel in gezamelijke gronden; schaar, schar, schor stuk land dat aan de rivieroever is gelegen (vgl. en. shore en schor 'aangewassen grond'. Daarnaast de benaming voor een steile oever.