De Elf

De Elf 404-406 en deels 407-408 11 pm 4:26:30 ha. 1909 gekocht  

In 1832 eigendom van Sijbren Baukes de Witte.
404 was toen 18160m2
406 was toen 24370m2
407 was toen 55050m2
408 was toen 22630m2

Bij akte van 18-11-1909 koopt de kerkvoogdij 2 stukken land te Longerhouw.

Totale koopprijs is fl. 12.403,60 voor 'De Elf' en 'Molenvijf'.

In 1832 was de kavel reeds in het bezit van de ouders van Sjoerd Sijbrens de Witte (1836-1909) en Weltje Sijbrens de Witte (1827-1909), namelijk Sijbren Baukes de Witte en Baukje Baukes Jansen.

De verkopers zijn in 1909:

  1. Nolle Schotanus, als man van Sjoukje Hillebrands Wesselius. Sjoukje is een kind van Hilbrand Hessels Wesselius en Weltje Sijbrens de Witte.
     
  2. Fokke van der Meer, als man van Baukje Sjoerds de Witte. Baukje is een kind van Sjoerd Sijbrens de Witte en Sijtske Rinses Koopal.