Kad. Gemeente Witmarsum, Sectie C

no. 382

382 25960 2 7 pm 2 bunders, 59 roeden, 60 ellen weiland zespondematen

 

Akte in archief:
Op 20 april 1909 geregistreerd te Leeuwarden, een akte tussen de kerkvoogden van Schettens en 
1. Sjoerdtje Simons Scheepsma, 2. Gerbrig Scheepsma, 3. Sjoerdtje Scheepsma

Dit was een 'overeenkomst van opheffing en verleening van erfdienstbaarheid van weg veeleiding en pad'

Verkocht in 1975 aan Nolle Reitsma voor fl. 31.500,- veehouder te Schettens, toen de kerkeplaats van Klarenberg verkocht werd.


<5-3-1856 Gatze Piers de Boer  
5-3-1856 tot
5-3-1859
Gatze Piers de Boer 208 gulden 40 cent.
5-3-1859 tot
5-3-1862
Gerben Minnes Bruinsma 195 gulden 50 cent
     
5-3-1868-
5-3-1871
Bokke Harmens Stremler 291 gulden, 38,5 cent
  Hendrik Haanstra  
5-3-1881 tot
5-3-1886
Harmen Sijtzes Jorritsma en Broer Aukes de Witte 210 gulden
5-3-1886 tot
5-3-1891
Ulbe Willems Haanstra en Taeke Tjeerdema 207 gulden, 67,5 cent
5-3-1891 tot
5-3-1896
Jan Baukes Jansen en Jaan Ypes Jansen 274 gulden
5-3-1896 tot
5-3-1901
Sijbren Robijn en Jaan Ypes Jansen 166,85