Kerketien

Naam Kad. nr.
Tjerkwerd C
Grootte PM Grootte hect. Gekocht Verhuurd: Pacht 1908:
De Kerketien 377 en 377a 9 pm 3:28:0 ha. geen titels van aakoop'
--------
1917 geruild met
met 299.
1908-1912
1913-1917
486,--

Op 27-12-1917 wordt bij akte van Ruiling het perceel land 'De Kerketien'  geruild tegen perceel  299 van Ype Baukes Jansen.

Was in 1832 al eigendom, 2 percelen. 377 was 31660 m2 en 377a was 1140 m2.
Hoorde in 1640 bij stem 1, de pastorie.