Molenvijf

Molenvijf 368 5 pm 1:77:60 ha 1909 gekocht  

In 1832 was dit perceel in eigendom van Sijbren Baukes de Witte. Het was toen 17760m2.

Bij akte van 18-11-1909 koopt de kerkvoogdij 2 stukken land te Longerhouw.

Totale koopprijs is fl. 12.403,60 voor 'De Elf' en 'Molenvijf'.

In 1832 was de kavel reeds in het bezit van de ouders van Sjoerd Sijbrens de Witte (1836-1909) en Weltje Sijbrens de Witte (1827-1909), namelijk Sijbren Baukes de Witte en Baukje Baukes Jansen.

De verkopers zijn:

  1. Nolle Schotanus, als man van Sjoukje Hillebrands Wesselius. Sjoukje is een kind van Hilbrand Hessels Wesselius en Weltje Sijbrens de Witte.
     
  2. Fokke van der Meer, als man van Baukje Sjoerds de Witte. Baukje is een kind van Sjoerd Sijbrens de Witte en Sijtske Rinses Koopal.