indeKad. Gemeente Witmarsum, Sectie C

no. 365

365 28020 2 7,6 pm 2 bunders, 80 roeden, 20 ellen greidland zevenpondematen

Verkocht in 1975 aan Sijbren Buma voor fl. 34.200,- veehouder te Schettens, toen de kerkeplaats van Klarenberg verkocht werd.


5-3-1856 tot
5-3-1859
Sieuwke Sjoerds van der Werf (Schettens) Betaling jaarlijks op St. Martinidag 11 November, 230 gulden
5-3-1859 tot
5-3-1862
Jetze J. Dijkstra 213 gulden
5-3-1862 tot
5-3-1865
Gerben Minnes Bruinsma 228 gulden, 73 cent.
5-3-1865 tot
5-3-1868
Sybren Haaijes Robijn 306 gulden 88 cent
5-3-1868 tot
5-3-1871
Sijbren Haaijes Robijn 301 gulden, 16,5 cent
  Hendrik Haanstra  
5-3-1881 tot
5-3-1886
Douwe Simons Scheepsma 218 gulden, 94 cent
5-3-1886 tot
5-3-1891
Douwe Simons Scheepsma 224 gulden, 20 cent
5-3-1891 tot
5-3-1896
Beeke Willems Haanstra en Hendrik Haanstra 262 gulden
5-3-1896 tot
5-3-1901
Beeke en Hendrik Haanstra 165,30