nr. 281

Naam Kad. nr.
Tjerkwerd C
Grootte PM Grootte hect. Gekocht Verhuurd: Pacht 1908:
  281   1:51:20 ca      

Ligt aan de weg va Schraard naar Longerhouw.

Door de Stichting Pensioenfonds 1936 der NV Stoomvaart Maatschappij Nederland' te Amsterdam, gekocht op 28-10-1955, bij notariskantoor F.J. Rensing te Leeuwarden.

De stichting verkocht dit perceel op 12-3-1970 aan Fokke Annes Fokkema uit Bolsward. (bij notaris N.L.J. Bruinsma).

Op 22-5-1970 ruilt F.A. Fokkema dit perceel met de kerkvoogij S.S.L. tegen perceel 405, een perceel weiland nabij Lonjee onder Bolsward.