HICHTUM

"State Grons"

Stem Nr. 10,
later 28, 1, 2, 3, 28 en nr nr. 38.

JAARTAL EIGENAAR GEBRUIKER

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaartal Eigenaar Bewoner
1640  Klaaske Jans tot Midlum
1698  Klaas Jakobs (n.f.) (Nomine Filius, uit naam van zijn zoon)
1700 

Klaas Jakobs 

Selfs
1708  Klaas Jakobs  Selfs
1718  Adrianus Grons  Selfs
1738  Weduwe Adrianus Grons Selfs
1748  Wed. Adrianus Grons
(Ydtje Reinders Buwalda)
Selfs
1758  1/2 Ane Nannes
1/2 Klaas Jans Buwalda's kinderen
Reinder Klazes Buwalda
1768  1/2 Reiner Klazes Buwalda
1/4 Pieter Klazes Buwalda
1/4 Jan Klazes Buwalda
Reiner Klazes Buwalda
1778 tot 1783  Reiner Klazes Buwalda Reinder Klazes Buwalda
1788  1/2 Ype Durks Hollander (n.f) 
1/2 D.Y. Hollander (beide papist)
Zelf 
(vanaf 1785 volgens boek L. Baarda)
1798  Ype Durks Hollander Zelf
1818  Y.D. Hollander Zelf
1828  Gerrit, Poppe, Marijke en Oeke Ypes Hollander Sjoerd Sibles van der Werf + 
Oeke Ypes Hollander
1838  1/4 Geertje Gerrits Oostra
3/8 Gerrit Ypes Hollander Teatske Fongers Huitema
3/8 Trijntje, Geertje, Sible, Liskje en Marijke Sjoerds van der Werf
Sjoerd Sibles van der Werf +
1850 

38/448 Pieter Fongers Huitema's wed. Sible Sjoerds v/d Werf +

(nr. 1) 133/448 Sjoerd Sibles van der Werf 
Catharina Brandsma

277/448 Geertje Sjoerds van der Werf huisvrouw van Pieter Harmens Engwerda, Sible Sjoerds v.d. Werf, Trijntje, Lyskje, Marijke, Sjoerd v/d Werf

 

1858 

133/448 Taetske Fongers Huitema Sible Sjoerds v/d Werf + (wed. Sjoerd Sibles v/d Werf) Catharina Brandsma 
38/448 Durk & Jan Sjoerds v/d Werf
277/448 Geertje Sj. v/d Werf, huisvrouw van Pieter H. Engwerda, Sible Sj. v/d Werf, Trijntje, Liskje en Marijke Sj. v/d Werf

1860-1870

(Nr. 1) Sjoerd Sibles van der Werf & Catharina Brandsma

1870-1890

(Nr. 1) Sjoerd Sibles van der Werf + Trijntje Jacobs de Boer
In 1877 verkocht 

Jun 1978 tot 5-5-1906 N. Dorhout (Nr. 2) Hessel Jetzes Schuurmans + Ynskjen Reinders Zeisling
26-5-1906 tot 10-5-1921  (Nr. 2) Rinze van der Meulen +
Tietje Linzes van der Burg
10-6-1921 tot 9-5-1946 (Nr. 2) Romke Kroondijk + 
Lammigje de Jong
1934  D. Dorhout Mees
9-5-1946 tot 10-5-1967 Auke Kroondijk
12-5-1967 tot 2001 In 1976 koopt Romke Kroondijk de boerderij, 130PM groot. Romke Kroondijk +
Femmegje Algra
2001 tot heden Rindert Kroondijk +
Baukje Vellinga

 

De florenenbelasting was: 37 fl. voor in 1768 109 pm. Stemrecht in 1838 op 40 bunders en 5 roeden. Woongedeelte afgebroken juli 1980, nieuwe woning herbouwd 1980/1981.

Grons hoorde tot 1949 bij Burgwerd, daarna werd het ingelijfd bij Hichtum.

Van deze state is een afbeelding bekend, aanwezig bij het Fries Museum (Prentekabinet).

In 1980 werd het oude woonhuis afgebroken en gedeeltelijk vervoerd nar het openluchtmuseum in Arnhem. Vervolgens is er een nieuw woonhuis gebouwd. (zie boek Burgwerd, L. Baarda 2006)

 

.